Konsekvensutredning

Vi har lang erfaring med utredninger av konsekvenser for naturmangfold.
Vi tar på oss små og store oppdrag, fra mindre reguleringsplaner for bolig til store samferdselsprosjekter.

Noen planer omfatter tiltak på både land, i ferskvann og i sjø. Da er det en stor fordel at vi har mange erfarne ansatte som samlet har kompetanse på både botanikk, marinbiologi, ferskvannsøkologi og fiskebiologi.

Vi bidrar også gjerne i hele planprosessen, fra utarbeiding av planprogram til kartlegging av naturmangfold, konsekvensutredning og plan for ytre miljø. Utredningene våre er alltid basert på gjeldende veileder for utarbeiding av konsekvensanalyser og faglige håndbøker.

Kontaktpersoner

Mette Eilertsen

Nestleder

Mobil: 473 96 376

E-post: mette.eilertsen@radgivende-biologer.no