Prøvetaking av vann, jord og sediment

Vi utfører prøvetaking av sjøvann og ferskvann for både biologiske og kjemiske parametere. Vi er akkreditert for blant annet prøvetaking av marint sediment, og utfører også prøvetaking av sediment i ferskvann og prøvetaking av jord på land.

Kontaktpersoner

Geir Helge Johnsen

Nestleder

Mobil: 971 05 910

E-post: geir.johnsen@radgivende-biologer.no

Ingeborg Økland

Seniorrådgiver

Mobil: 909 46 725

E-post: ingeborg@radgivende-biologer.no