Strømmåling

Vi har både doppler- og punktmålere til måling av strøm på ulike dyp.
Vi utfører strømmålinger ved avløpspunkt, oppdrettsanlegg m.m.

Kontaktpersoner

Erling Brekke

Forsker

Mobil: 480 57 875

E-post: erling.brekke@radgivende-biologer.no