Vann og avløp

Rådgivende Biologer startet sin virksomhet i 1987 med ulike undersøkelser av ferskvannsøkosystemer. Det gjaldt både resipientundersøkelser for oppdrettsanlegg i ferskvann, kommunale avløp og generell avrenning fra landbruk.

Vår kontinuerlige overvåkingsserie for Kvernavatnet i Austevoll er blant de lengste i landet og inneholder elementer helt tilbake til 1983, selv om den fulle serien startet først i 1993.

Undersøkelser av vannkvalitet med hensyn på både drikkevannsforsyning og til settefiskanlegg er sentrale forhold i vårt arbeid, med både overvåking av, og utarbeidelse av rammer for klausulering av aktivitet, i nedbørfelt til drikkevannskilder som ulike elementer.

Ta kontakt om du lurer på noe om vannkvalitet eller om du trenger bistand til prøvetaking eller utarbeidelse av overvåkingsprogram.
Vi kan hjelpe deg!

Kontaktperson

Geir Helge Johnsen

Nestleder

Mobil: 971 05 910

E-post: geir.johnsen@radgivende-biologer.no